Opwekking elektriciteit

Om de lampen te laten branden wordt er gebruik gemaakt van grote elektriciteitsopwekkers ook wel Warmte Kracht Koppelingen (WKK’s) genoemd. Dit zijn eigenlijk kleine energiecentrales. Het voordeel van deze kleine energiecentrales is dat het rendement van het verbruikte gas groter is dan het rendement van ‘normale’ energiecentrales. Energiecentrales verbruiken gas. Dit gas wordt omgezet in elektriciteit. Naast deze elektriciteit komen er ook andere ‘restproducten’ vrij, namelijk warmte en Co2. Bij een ‘normale’ energiecentrale worden deze restproducten weggegooid. Bij het gebruik van WKK’s op de teeltbedrijven worden deze restproducten wel gebruikt. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van de kas en de Co2 wordt gebruikt om de platen beter te laten groeien. Bij trostomaten wordt met de warmte en Co2 die vrijkomt niet alleen de kas gevoed, maar een deel van de warmte en Co2 gaat via een leiding naar het gedeelte van het bedrijf waar geen belichting hangt. Omdat de restproducten gebruikt worden, heeft een energiecentrale op een teeltbedrijf een rendement van 97%, terwijl een ‘gewone’ energiecentrale een rendement heeft van 55%.

Kas

 • Oppervlakte 100.000 m2.
 • Lengte van de kas 336 meter, aan beide zijde van het pad zijn de paden 75 meter lang.
 • Hoogte van de kas tot de goot is 4,5 meter.
 • De tralie is 8 meter, de vakmaat 5 meter.
 • Warmte opslag capaciteit van 1,3 miljoen liter water.
 • De lichtintensiteit van de lampen is 10.000 lux.
 • In het ketelhuis staan drie Warmte Kracht Koppelingen (WKK) met ieder een vermogen 1,4 Megawatt.
 • Capaciteit per motor 425 m3 gas/uur, twee ketels als reserve met ieder 1.000 m3/uur.

Teelt trostomaat / belicht

 • Zaaidatum eind augustus.
 • Eerste oogst half december.
 • Laatste oogst september.
 • Er wordt geteeld volgens een gesloten systeem. Dit houdt in dat er 30% te veel water wordt gegeven. Dit te veel aan water wordt opgevangen, ontsmet en weer hergebruikt.
 • Er wordt gewerkt volgens de eisen van EUREP GAP en HACCP.

Groeilicht

 • Op een zomerse dag is er gemiddeld 2.000 joule, op een bewolkte winterse dag is er 120 joule. In de winter hebben de planten dus extra licht nodig.
 • Afhankelijk van het buitenlicht wordt er bepaald hoeveel uur de lampen aan moeten.
 • De groeilampen worden alleen gebruikt in de periode oktober tot en met maart. De rest van het jaar is er genoeg zonlicht.
 • Tussen 17.00 en 03.00 uur staan de groeilampen uit.

Teelt losse tomaat / onbelicht

 • Zaaidatum begin november.
 • Eerste oogst begin maart.
 • Laatste oogst november.

© Dekker Glascultures - Gemaakt door: Cees & Co